Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

Eyewear,Athens

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

To the plane,Athens

PozinG_(orNoT) - Efi,Athens

THE Bartender,London

Then & Now,Athens

Contemplating - (Andrianna),Athens

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

...Let me put you on a ship
On a long, long trip
Your lips close to my lips
All the islands in the ocean
All the heavens in the motion
Let me show you the world in my eyes

That's all there is
Nothing more than you can touch now
That's all there is

Let me show you the world in my eyes

Summer sand,Chalkidiki

shoe_ing with Katrin*,Athens