Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

...Let me put you on a ship
On a long, long trip
Your lips close to my lips
All the islands in the ocean
All the heavens in the motion
Let me show you the world in my eyes

That's all there is
Nothing more than you can touch now
That's all there is

Let me show you the world in my eyes

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου